Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby leśne

Siedliska i skład gatunkowy drzewostanów.

Na terenie Nadleśnictwa wyróżniono 6 typów siedliskowych lasu:

·         bór górski bagienny (BGb) – 0,06%,

·         las mieszany górski świeży (LMGśw) – 0,29%,

·         las górski świeży (LGśw) – 94,46%,

·         las górski wilgotny (LGw) – 3,10%,

·         las łęgowy górski (LŁG) – 1,56%

·         ols jesionowy górski (OLJG) – 0,53%.

 

Skład gatunkowy drzewostanów przedstawia się następująco:

  • Buk - 42,2%
  • Świerk - 26,6%
  • Jodła - 22,7%
  • Olsza szara - 5,8%
  • Jawor - 1,5%
  • Pozostałe - 1,2%

Na terenie Nadleśnictwa Stuposiany występują głównie gleby brunatne kwaśne - 96,2%.