Wydawca treści Wydawca treści

Oferta edukacyjna

Cele i zasady prowadzenia edukacji leśnej społeczeństwa w Nadleśnictwie Stuposiany określa obecnie obowiązujący "Program edukacji leśnej społeczeństwa w Nadleśnictwie Stuposiany na lata 2015-2024".

Nadleśnictwo Stuposiany dysponuje salą edukacyjną mieszczącą się w budynku Centrum Promocji Leśnictwa w Mucznem, na której odbywają się zajęcia przyrodniczo-leśne połączone ze zwiedzaniem ekspozycji pawilonu wystawowego. Ofertą edukacyjną Nadleśnictwa trafiającą do szerokiego grona odbiorców, zarówno dzieci jak i dorosłych, są ścieżki przyrodniczo-edukacyjne łączące walory turystyczne z dydaktycznymi jak również plenerowe muzeum wypału węgla drzewnego. Pracownicy Nadleśnictwa prowadzą także zajęcia dla dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach, a także współpracują z jednostkami oświatowymi w organizowaniu konkursów, przeprowadzaniu akcji tematycznych. Nadleśnictwo Stuposiany bierze również udział w odbywających się lokalnie imprezach plenerowych, podczas których oprócz promocji Nadleśnictwa prowadzona jest edukacja przyrodniczo-leśna społeczeństwa.   

 

W celu umówienia się na spotkanie w sali edukacyjnej należy skontaktować się z

Panią Eweliną Górną - Baran, tel.: 692 359 442

ewelina.baran@krosno.lasy.gov.pl

 

Serdecznie zapraszamy do korzystania z obiektów edukacyjnych Nadleśnictwa Stuposiany!

 

W Nadleśnictwie Stuposiany przyjęto następujące zasady postępowania podczas wszystkich spotkań edukacyjnych:

1. Termin zajęć w terenie na obiektach edukacyjnych, na powierzchniach leśnych będących w zarządzie Nadleśnictwa oraz w sali edukacyjnej, należy uzgodnić z pracownikiem Nadleśnictwa.

2. Każde zajęcia rozpoczynają się od przedstawienia uczestnikom zasad zachowania się w lesie oraz poinformowania o potencjalnych zagrożeniach.

3. Uczestnictwo w spotkaniu wymaga podpisania przez przedstawiciela (opiekuna) grupy uczestników, porozumienia nt. zobowiązań każdej ze stron.

4. Opiekun grupy jest zobowiązany do podpisania Oświadczenia o odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób biorących udział w spotkaniu.

5. Poczęstunek może być serwowany wyłącznie za pośrednictwem firmy cateringowej, ewentualnie z produktów przyniesionych przez uczestników, gdyż Nadleśnictwo nie bierze odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje zdrowotne uczestników. 

 

Materiały do pobrania