Wydawca treści Wydawca treści

Sprzedaż drewna i choinek

 

Szczegółowych informacji na temat sprzedaży drewna udziela Specjalista SL mgr inż. Tomasz Kowalczyk, tel. 698 899 961 lub (013) 461 00 10 w. 331

Cennik na choinki świerkowe i jodłowe w 2016 roku.

  

Lp.

Wyszczególnienie

Cena netto zł

Cena brutto zł

1.

Choinki o wysokości do 1,5 mb

25,00

27,00

2.

Choinki o wysokości 1,6–2,5 mb

30,00

32,40

3.

Choinki o wysokości 2,6–3,5 mb

50,00

54,00

4.

Choinki o wysokości 3,6–5,0 mb

90,00

97,20

5.

Choinki o wysokości 5,1–10,0 mb

120,00

129,60