Wydawca treści Wydawca treści

Sprzedaż drewna i choinek

Zapraszamy do zakupu choinek jodłowych i świerkowych w Nadleśnictwie Stuposiany.

 

Szczegółowych informacji na temat sprzedaży drewna udziela Specjalista SL mgr inż. Tomasz Kowalczyk, tel. 698 899 961 lub (013) 461 00 10 w. 331

 

Cennik na choinki świerkowe i jodłowe w 2017 roku.

  

Lp.

Wyszczególnienie

Cena netto [zł]

Cena brutto [zł]

1.

Choinki o wysokości do 1,5 mb

30,00

36,90

2.

Choinki o wysokości 1,6–2,5 mb

40,00

49,20

3.

Choinki o wysokości 2,6–3,5 mb

60,00

73,80

4.

Choinki o wysokości 3,6–5,0 mb

100,00

123,00

5.

Choinki o wysokości 5,1–10,0 mb

130,00

159,90