Wydawca treści Wydawca treści

Położenie Nadleśnictwa Stuposiany

Nadleśnictwo Stuposiany zarządza w imieniu Skarbu Państwa lasami państwowymi na powierzchni 9 445 ha położonymi na krańcach polskiej części Bieszczadów.

Oparte o Kiczerę Sokolicką, Obnogę, Widełki i Magurę Stuposiańską, poprzecinane licznymi potokami wypływającymi ze stoków Wołowego Garbu, Halicza i Bukowego Berda a wpadającymi do Sanu, tereny Nadleśnictwa stanowią niezwykle atrakcyjny przyrodniczo i krajobrazowo obszar.

Nadleśnictwo Stuposiany sąsiaduje:

- od północnego wschodu i południa - z Ukrainą,

- od północy i zachodu - z Nadleśnictwem Lutowiska,

- od południowego wschodu i południowego zachodu - z Bieszczadzkim Parkiem Narodowym

Uwzględniając regionalizację przyrodniczo - leśną lasy Nadleśnictwa położone są w VIII Krainie Karpackiej, Dzielnicy Bieszczadów. Obejmuje ono swoim zasięgiem obszar stosunkowo zróżnicowany pod względem ukształtowania terenu, budowy geologicznej oraz innych elementów środowiska przyrodniczego.