Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Stuposiany
Nadleśnictwo Stuposiany
13 461 00 10, 13 461 01 71
13 461 00 10, 13 461 01 71

Stuposiany 4

38-713 Lutowiska

CENTRUM PROMOCJI LEŚNICTWA W MUCZNEM

tel: 516 824 694

Nadleśniczy Nadleśnictwa Stuposiany
Jan Mazur
606 419 310
Zastępca Nadleśniczego
Ewa Tkacz
606 724 017
Główny Księgowy
Halina Skrętkowska
606 122 203
Pełniąca Obowiązki Głównego Księgowego
Aneta Stańko
781 446 190
Inżynier Nadzoru
Tomasz Baran
664 727 964
Sekretarz
Adam Drapała
606 726 862
Kierownik Centrum Promocji Leśnictwa w Mucznem
Ewelina Górna - Baran
692 359 442

Stanowisko ds. pracowniczych:

Bożena Pająk
Specjalista ds. kadr i płac
Tel.: 13 461 00 10

Dział gospodarki leśnej

Zenon Amarowicz
St. Spec. ds. ochrony lasu i p. poż.
Tel.: 13 461 00 10
Monika Mizgała
Spec. ds. zagospodarowania lasu
Tel.: 572 333 556
Tomasz Kowalczyk
Spec. ds. użytk. lasu i marketingu
Tel.: 698 899 961
Piotr Kazimierczak
St. spec. ds. łowieckich
Tel.: 606 723 613
Kaja Hrabal
Referent ds. edukacji leśnej
Tel.: 501 046 896
Marcin Staniszewski
Referent ds. edukacji leśnej
Tel.: 512 988 148
Grzegorz Chudzik
Referent ds. edukacji leśnej
Tel.: 501 046 893
Tomasz Różycki
Specjalista ds. żubrów
Tel.: 668 328 851

Dział finansowo-księgowy:

Angelika Różańska
Księgowy
Tel.: 13 461 00 10
Monika Magusiak
Starszy Księgowy
Tel.: 13 461 00 10
Olimpia Zastawna-Wójcik
Księgowy
Tel.: 13 461 00 10
Aleksandra Zoszczak
Księgowy
Tel.: 13 461 00 10

Dział administracyjno - gospodarczy:

Grzegorz Wójtowicz
Spec. ds. techniczno - informatycznych
Tel.: 661 401 124
Adela Wronowska
Sekretariat/ Referent ds. adm.
Tel.: 13 461 00 10
Ewa Świergocka
Specjalista ds. adm.
Tel.: 13 461 00 10
Marek Młynarczyk
Konserwator
Tel.: 13 461 00 10

Posterunek Straży Leśnej

Bolesław Lenkiewicz
Komendant Straży Leśnej
Tel.: 13 461 00 10
Paweł Świderski
Strażnik Leśny
Tel.: 664 936 657