Leśnictwa Leśnictwa

Czereszenka

Leśniczy Adam Bartnik, tel.:606 716 253 Podleśniczy Damian Mielcarek, tel.: 606 122 203

Dźwiniacz

Leśniczy Janusz Szkotak, tel.:606 727 365 Podleśniczy Marek Budzowski, tel.: 506 843 851

Muczne

Leśniczy Bogdan Pełdiak, tel.:606 727 513 Podleśniczy Łukasz Wójcik, tel.:606 236 453

Procisne

Leśniczy Mariusz Szpiech, tel.: 664 936 659 Podleśniczy Tomasz Bubieło, tel.: 728 309 223

Sokoliki

Leśniczy Krzysztof Tkacz, tel.:606 724 846 Podleśniczy Mariusz Nędzyński, tel.:664 936 658

Tarnawa

Leśniczy Edward Kołomyja, tel.:606 727 063 Podleśniczy Marcin Prokopiak, tel.:602 266 724

Widełki

Leśniczy Paweł Kulik, tel.: 606 724 852 Podleśniczy: Adam Śmigielski, tel.:784 582 893

Leśnictwo łowieckie

Leśniczy Marek Brański, tel.: 602 271 137