Wydawca treści Wydawca treści

Nasze lasy

Lasy Nadleśnictwa zaliczone są w całości do lasów ochronnych.

Teren Nadleśnictwa jest terenem typowo górskim. Charakterystycznym rysem krajobrazu są długie równoległe pasma górskie biegnące z północnego zachodu na południowy wschód. Północno-wschodnią część Nadleśnictwa stanowi pasmo ,,Jeleniowaty" z najwyższym szczytem 907 m n.p.m. Dalej na północ występują: ,,Kiczera Dydiowska" – 799 m n.p.m., ,,Czeresznia" – 816m n.p.m., ,,Czereszenka" – 771 m n.p.m., w kierunku północno-wschodnim najwyższy szczyt ,,Kudriawyński Wierch" – 1026 m n.p.m., oraz na wschodzie ,,Kiczera Sokolicka" – 826 m n.p.m. Najniżej położony punkt znajduje się w korycie potoku Wołosaty w rejonie wsi Procisne; wynosi 536 m n.p.m.

 

Drzewostany Nadleśnictwa budują buk, jodła, świerk, olsza, pozostałe gatunki (m.in. modrzew, jawor i sosna) stanowią niewielkie uzupełnienie gatunków głównych.

 

Lasy Nadleśnictwa prawie w całości są lasami ochronnymi i podzielone na:

-     lasy glebochronne - 3,5 %

-     lasy wodochronne - 96,4 %

-     lasy stanowiące d-stany nasienne - 0,09 % 

Lesistość – 98,5%. Przeciętny przyrost - 10,92 m3/ha, przeciętny wiek - 84 lata, przeciętna zasobność – 318 m3/ha.