Web Content Display Web Content Display

Headquarters Nadleśnictwo Stuposiany
Nadleśnictwo Stuposiany
13 461 00 10, 13 461 01 71
13 461 00 10, 13 461 01 71

Stuposiany 4

38-713 Lutowiska

CENTRUM PROMOCJI LEŚNICTWA W MUCZNEM

tel: 516 824 694

Nadleśniczy Nadleśnictwa Stuposiany
Jan Mazur
606 419 310
Zastępca Nadleśniczego
Ewa Tkacz
606 724 017
Główny Księgowy
Aneta Stańko
501 046 898
Inżynier Nadzoru
Tomasz Baran
664 727 964
Sekretarz
Adam Drapała
606 726 862
Kierownik Centrum Promocji Leśnictwa w Mucznem
Ewelina Górna - Baran
692 359 442

Stanowisko ds. pracowniczych:

Bożena Pająk
Specjalista ds. kadr i płac
Phone number: 506 843 885

Dział gospodarki leśnej

Zenon Amarowicz
St. Spec. ds. ochrony lasu i p. poż.
Phone number: 13 461 00 10
Marek Brański
St. spec. ds. łowieckich
Phone number: 602 271 137
Monika Mizgała
Spec. ds. zagospodarowania lasu
Phone number: 572 333 556
Marcin Staniszewski
Spec. ds. użytk. lasu i marketingu
Phone number: 698 899 961
Kaja Hrabal
Referent ds. edukacji leśnej
Phone number: 501 046 896
Adrianna Natanek
St. Referent ds. edukacji leśnej
Phone number: 512 988 148
Jakub Pełdiak
St. Referent ds. edukacji leśnej
Phone number: 501046893

Dział finansowo-księgowy:

Monika Magusiak
Starszy Księgowy
Phone number: 13 461 00 10
Angelika Różańska
Księgowy
Phone number: 501 048 151
Olimpia Zastawna-Wójcik
Księgowy
Phone number: 13 461 00 10
Aleksandra Zoszczak
Księgowy
Phone number: 13 461 00 10

Dział administracyjno - gospodarczy:

Adela Wronowska
Sekretariat/ Referent ds. adm.
Phone number: 13 461 00 10
Grzegorz Wójtowicz
Spec. ds. techniczno - informatycznych
Phone number: 510 275 340
Ewa Świergocka
Specjalista ds. adm.
Phone number: 13 461 00 10
Marek Młynarczyk
Konserwator
Phone number: 13 461 00 10

Posterunek Straży Leśnej

Paweł Świderski
Komendant Straży Leśnej
Phone number: 664 936 657
Paweł Kuźmicz
Strażnik Leśny
Phone number: 606 716 538