Asset Publisher Asset Publisher

ŁOWIECTWO W NADLEŚNICTWIE STUPOSIANY

Fauna leśna na terenie Nadleśnictwa Stuposiany jest bardzo bogata.

W lasach żyje ok. 60 proc. z 618 gatunków kręgowców występujących w Polsce. Rozwój cywilizacji zachwiał odwieczną równowagą i regułami obowiązującymi w ekosystemach leśnych, co wpływa także na bytujące tam zwierzęta. Dlatego obecnie ich liczebność, sposoby opieki nad nimi, a także możliwości zapobiegania szkodom od zwierzyny – reguluje prawo: polskie i unijne.

Łowiectwo jest elementem ochrony środowiska przyrodniczego – tak definiuje je ustawa „Prawo łowieckie" z 1995 r. Zwierzęta łowne (20 proc. gatunków ssaków i 12 proc. ptaków występujących w Polsce) są dobrem ogólnonarodowym i własnością Skarbu Państwa. Gospodarowaniem zwierzyną łowną, zgodnie z zasadami ekologii oraz racjonalnej gospodarki leśnej, rolnej i rybackiej, zajmują się myśliwi zrzeszeni w Polskim Związku Łowieckim oraz leśnicy.

Teren N-ctwa to w całości OHZ – wyłączony obwód nr 220 pk pozostający w zarządzie LP.

Świat ssaków łownych i chronionych reprezentują:

-         niedźwiedź brunatny ok. 23 szt.

-         ryś ok. 8 szt.

-         wilk ok. 17 szt.

-         wydra ok. 20 szt.

-         lis ok. 54 szt.

-         kuna leśna ok. 31 szt.

-         borsuk ok. 16 szt.

-         bóbr ok. 30 szt.

-         zając ok. 39 szt.

-         jeleń karpacki ok. 272 szt.

-         sarna ok.  106 szt.

-         dzik ok. 113 szt.

-         jenot ok. 4 szt.

oraz wiele innych (żbik, gronostaj, popielnica, ryjówki, nietoperze).