Lista aktualności Lista aktualności

Wiosenne poszukiwanie roślin

16 kwietnia 2018 r. na terenie Nadleśnictwa Lutowiska zostały przeprowadzone zajęcia z zakresu edukacji przyrodniczo-leśnej przez pracowników Nadleśnictwa Stuposiany i Nadleśnictwa Lutowiska dla Koła Biologicznego działającego przy Zespole Szkół w Lutowiskach.

„Lekcja w terenie” miała na celu pokazanie uczestnikom zmian jakie zachodzą wiosną w ekosystemach leśnych oraz poszukiwanie geofitów.

Zajęcia odbyły się na ścieżce przyrodniczo-dydaktycznej „Wokół Szkółek”, która znajduje się w miejscowości Smolnik. Były przeprowadzone na zasadzie biegu terenowego wraz z punktami kontrolnymi, które sprawdzały wiedzę uczestników zdobytą na poprzednich zajęciach. Śmiało możemy powiedzieć, że uczestnicy zajęć wykazali się bezbłędną wiedzą na temat roślin wiosennych i ich rozpoznawania, wyznaczania azymutów w terenie, wykładania pułapek feromonowych w lesie czy też wiedzą na temat zabezpieczania upraw leśnych.

Oprócz mapy, którą dostała każda z grup, dla uczestników były też przygotowane karty pracy mające na celu pomoc przy oznaczaniu gatunków.

Nadleśnictwa Stuposiany i Lutowiska serdecznie dziękują Pani Małgorzacie Tkacz za pomoc w organizacji biegu i członkom Koła Biologicznego za czynny udział i miłą atmosferę.

Tekst: Kaja Hrabal
Zdjęcia: Kaja Hrabal, Marta Ziemniewicz