Lista aktualności Lista aktualności

CZAS NA NOWY LAS

W tym roku w Nadleśnictwie ze względu na długo zalegającą pokrywę śnieżna prace związane z sadzeniem ruszyły dosyć późno. Nadleśnictwo nie posiada własnych szkółek w związku z czym w materiał do sadzenia zaopatruje się w innych Nadleśnictwach z RDLP w Krośnie.

W dniu 09.04.2018 dotarł do Stuposian transport z pierwszymi sadzonkami. Wśród materiału sadzeniowego dominuje jodła pospolita, którą wyhodowano na szkółce w leśnictwie Kolonia – Nadleśnictwo Oleszyce. Są to czteroletnie sadzonki, które przez 2 lata wzrastały w gruncie, natomiast później przesadzono je na 2 lata do specjalnych kontenerów oraz młodsze,  trzyletnie sadzonki, które 1,5 roku rosły w gruncie a następnie zostały na 1,5 roku wysadzone do kontenerów. Łącznie przybyło do nas prawie 120 tys. sadzonek w 2500 kontenerach. Ze szkółki w leśnictwie Kolonia przyjechał do nas również jednoroczny buk pospolity w ilości 38,5 tys. sadzonek, który bezpośrednio siany był do kontenerów. Te gatunki są głównymi gatunkami lasotwórczymi dla naszego Nadleśnictwa. Aby zróżnicować skład przyszłego drzewostanu, sadzi się domieszkowo (w mniejszym udziale) gatunki biocenotyczne, takie jak: klon jawor, lipa drobnolistna, wiąz górski (tzw. brzost) -  łącznie 8,3 tys. sztuk. Wprowadzane na uprawach przyczyniają się do utrzymania i wzmożenia korzystnych stosunków biocenotycznych oraz zdrowotności i naturalnej odporności lasu. Gatunki domieszkowe przyjechały ze szkółek w N. Lesko – Leśnictwo Kostryń i N. Baligród. W tym roku prace odnowieniowe zaplanowano na powierzchni 22,82 ha.

Powstały z nasion materiał sadzeniowy pochodzi ze ściśle wyznaczonych regionów, zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie wykazu, obszarów i map regionów pochodzenia leśnego materiału rozmnożeniowego”.

Tekst i zdjęcia: Monika Mizgała