Lista aktualności Lista aktualności

Centrum Promocji Leśnictwa w Mucznem „Najlepszym Produktem Turystycznym” w 2017 r. na Podkarpaciu

W dniu 5 października na Zamku w Dubiecku miały miejsce wojewódzkie obchody Światowego Dnia Turystyki. Swoje uroczystości z tej okazji Województwo Podkarpackie organizuje od 1999 r.

Tegoroczne spotkanie przebiegało pod hasłem przewodnim: „Zrównoważona turystyka – narzędziem rozwoju”. Wśród zaproszonych gości znalazła się reprezentacja Nadleśnictwa Stuposiany. Podczas uroczystości swoje przemówienie wygłosili: Marszałek Województwa Władysław Ortyl, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Adam Hamryszczak, Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart.  Po przemówieniach wręczone zostały odznaczenia i nagrody osobom wykazującym się szczególnym zaangażowaniem w działalność turystyczną na Podkarpaciu.

Przyznane zostały honorowe odznaki Ministra Sportu i Turystyki „Za zasługi dla turystyki”, wręczono również statuetki Marszałka Województwa Podkarpackiego za osiągnięcia w rozwoju i promocji turystki za rok 2017.  Ogłoszone zostały również wyniki regionalnego etapu konkursu na „Najlepszy Produkt Turystyczny”.

Nasz obiekt Centrum Promocji Leśnictwa w Mucznem został dostrzeżony i nagrodzony przez Polską Organizację Turystyczną i przeszedł do dalszego etapu konkursu. Certyfikat oraz gratulacje z rąk prezesa Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Marcina Fijołka odebrała Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Stuposiany Ewa Tkacz. Wśród nagrodzonych znalazło się również Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce, Biuro podróży „Bieszczady”. Wyróżnienie otrzymała firma Bobulandia. Nasz obiekt przeszedł do ogólnopolskiego etapu konkursu i ubiegać się będzie w tej samej kategorii o Certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej.

To bardzo pozytywne, że dostrzeżona została działalność Lasów Państwowych, która zmierza do promocji i rozwoju naszego regionu. Centrum Promocji Leśnictwa to świetna baza wypadowa dla aktywnych turystów chcących skorzystać z atrakcji i możliwości jakie proponuje Leśny Kompleks Promocyjny „Lasy Bieszczadzkie” oraz okolice. Dla odwiedzających nasz obiekt mamy wiele atrakcji i możliwości wypoczynku. W samym Nadleśnictwie Stuposiany  udostępniamy 9 ścieżek edukacyjnych w tym o tematyce historycznej i przeznaczonych do uprawiania sportów. Posiadamy rozbudowaną infrastrukturę w tym: tarasy widokowe, miejsca do obserwacji zwierząt, Pawilon Wystawowy o tematyce przyrodniczej, Plenerowe Muzeum Wypału Węgla Drzewnego oraz zadaszone wiaty postojowe z miejscem parkingowym.

 

Tekst: Monika Mizgała

Zdjęcia: Daniel Kozik