Lista aktualności Lista aktualności

„1000 drzew na minutę" w Nadleśnictwie Stuposiany

W dniu 12.04.2017 pracownicy Nadleśnictwa Stuposiany wraz z uczniami 6 klasy podstawowej z Zespołu Szkół w Lutowiskach przyłączyli się do ogólnopolskiej akcji zorganizowanej przez Lasy Państwowe pod nazwą „1000 drzew na minutę".

Przed rozpoczęciem akcji Leśniczy Leśnictwa Czereszenka przeprowadził prelekcje na temat sadzenia i ogólnych zagadnień związanych hodowlą lasu oraz pracą leśnika. Po krótkim instruktażu przystąpiliśmy wspólnie do pracy. W efekcie udało się nam posadzić ponad 700 sadzonek jodłowych. Po zakończeniu sadzenia dzieci zaproszone zostały do sali edukacyjnej gdzie podczas zajęć zaprezentowano filmy z cyklu Oblicza Lasów: „Jak sadzimy las", oraz „Po co płoty w lesie", które połączone były z dyskusją na temat funkcji lasu i roli drzew w życiu człowieka. Dodatkową atrakcją była wizyta w Pawilonie Wystawowym, gdzie miały możliwość zapoznania się z gatunkami bieszczadzkiej fauny i flory. Na koniec spotkania dla wszystkich uczestników zorganizowano ognisko oraz wręczono drobne upominki od Nadleśnictwa Stuposiany. Całość wydarzenia przebiegła w miłej atmosferze. Dzieci brały czynny udział w zajęciach.

W Lasach Państwowych co roku sadzimy 500 mln drzew. Dzięki takim działaniom lesistość Polski systematycznie się zwiększa. Polska jest w europejskiej czołówce pod względem powierzchni lasów. Obecnie rosną one już na obszarze 9,1 mln ha. Do 2050 roku lasy powinny zajmować już ponad 33 procent powierzchni Polski.

Tekst: Monika Mizgała